Rehabilitacja dla niemowląt i dzieci

Oferujemy rehabilitację dla niemowląt i dzieci w zakresie:

– zaburzenia napięcia mięśniowego,

– opóźnienia rozwoju psychoruchowego,

– wad postawy.

Terapia prowadzona jest indywidualnie w oparciu o metody PNF i NDT Bobath.