Rehabilitacja dla niemowląt i dzieci

Oferujemy rehabilitację dla niemowląt i dzieci w zakresie:

- zaburzenia napięcia mięśniowego,

- opóźnienia rozwoju psychoruchowego,

- wad postawy.

Terapia prowadzona jest indywidualnie w oparciu o metody PNF i NDT Bobath.