KORONAWIRUS SARS-COV-2 informacje dla pacjentów

W przypadku kontaktu z osobą z potwierdzoną infekcją koronawirusa SARS-COV-2
i jednocześnie wystąpieniem u pacjenta objawów klinicznych infekcji (gorączka, kaszel, duszność), pacjent NIE POWINIEN zgłaszać się do przychodni !!! tylko od razu na oddział zakaźny Szpitala Zakaźnego.

W przypadku powrotu z Włoch oraz z terenów Azji w ciągu ostatnich 14 dni pacjent powinien zastosować się do wytycznych PSSE:

– bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić właściwą terenowo stację sanitarno-epidemiologiczną,

– zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Gdy pacjent nie zaobserwował u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez nastęne 14 dni powinien kontrolować swój stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, pacjent kończy kwarantannę.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię w zakresie informacji dla ludności o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 dostępną pod numerem: 800-190-590 (czynna całą dobę).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w celu ułatwienia kontaktu
i dostępu do informacji w zakresie zakażeń koronawirusem SARS-COV-2  udostępnił
w ramach infolinii dwa numery telefonów: 223-107-936, 223-107-904, czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8.15-15.15 oraz adres e-mail: koronawirus@pssewawa.pl