E-konsultacje lekarskie, e-recepty, e-skierowania

Umożliwiamy pacjentom możliwość korzystania z e-konsultacji, e-recept, e-skierowań w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom oraz personelowi medycznemu.

Możliwość e-konsultacji z: internistą, pediatrą, ginekologiem, endokrynologiem, diabetologiem, dermatologiem, reumatologiem, gastrologiem, ortopedą.

Konsultacje stacjonarne przeprowadzane są przez: ginekologa, endokrynologa, diabetologa, gastrologa, ortopedę.

Więcej informacji pod numerami telefonów: 226660050, 607317170, 796209983.

Podczas udzielania konsultacji lekarskich bezpośrednio w naszej placówce np. konsultacje pediatryczne, dla osób w podeszłym wieku, dla osób niepełnosprawnych, może uczestniczyć tylko 1 osoba towarzysząca.