E-konsultacje lekarskie, konsultacje lekarskie stacjonarne, rehabilitacja, punkt pobrań

Umożliwiamy pacjentom możliwość korzystania z e-konsultacji, e-recept, e-skierowań, e-zwolnień w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom oraz personelowi medycznemu.

Możliwość e-konsultacji z: internistą, pediatrą, ginekologiem, endokrynologiem, diabetologiem, dermatologiem, reumatologiem, gastrologiem.

Konsultacje stacjonarne przeprowadzane są przez: pediatrę, ginekologa, endokrynologa, ortopedę, laryngologa, dermatologa, gastrologa, psychologa, dietetyka, okulistę, reumatologa.

Od poniedziałku 04.05.20 uruchomiliśmy rehabilitację dla dzieci oraz dorosłych oraz punkt pobrań.

Więcej informacji pod numerami telefonów: 226660050, 607317170, 796209983.