Badania Laboratoryjne

Nazwa usługi Cena
OB 15,00 PLN
Morfologia krwi (pełna) 20,00 PLN
Rozmaz krwi (manualnie) 15,00 PLN
PT (INR) czas protrombinowy 20,00 PLN
APTT czas koalinowo-kefalinowy 15,00 PLN
Fibrynogen 15,00 PLN
D-dimery ilościowo 50,00 PLN
Glukoza 15,00 PLN
Sód 15,00 PLN
Potas 15,00 PLN
Lipidogram (CHOL,HDL,LDL,TG 50,00 PLN
Cholesterol całkowity 15,00 PLN
Cholesterol HDL 15,00 PLN
Trójglicerydy 15,00 PLN
ALT 20,00 PLN
AST 20,00 PLN
Fosfataza zasadowa 30,00 PLN
Bilirubina całkowita 15,00 PLN
Bilirubina bezpośrednia 15,00 PLN
Bilirubina frakcje 30,00 PLN
GGTP 15,00 PLN
Cholinoesteraza 15,00 PLN
Dehydrogenaza mieczanowa 15,00 PLN
Lipaza 15,00 PLN
Amylaza 15,00 PLN
Mocznik 15,00 PLN
Kreatynina 20,00 PLN
Kwas moczowy 15,00 PLN
Białko całkowite 15,00 PLN
Albumina 15,00 PLN
Proteinogram 45,00 PLN
Żelazo 15,00 PLN
Ferrytyna 50,00 PLN
Wapń całkowity 15,00 PLN
Chlorki 15,00 PLN
Fosfor nieorganiczny 15,00 PLN
Magnez 20,00 PLN
Mocz badanie ogólne 15,00 PLN
TSH 35,00 PLN
TT3 30,00 PLN
TT4 30,00 PLN
FT3 30,00 PLN
FT4 30,00 PLN
Retikuliocyty 15,00 PLN
IgE całkowity 35,00 PLN
CRP ilościowo 15,00 PLN
Oznaczenie grupy krwi +Rh 40,00 PLN
Hemoglobina glikowana 55,00 PLN
Testy skórne (prick test) 15,00 PLN
B-HCG (Beta HCG) 60,00 PLN
Testy kontaktowe 200,00 PLN
Botox 950,00 PLN
Kał w kierunku SS 45,00 PLN
Peptyd C 50,00 PLN
Jonogram: Elektrolity 70,00 PLN
Potas 15,00 PLN
Sód 15,00 PLN
Chlorki 15,00 PLN
Magnez 15,00 PLN
Wapń 15,00 PLN
Żelazo 15,00 PLN
Próby wątrobowe: 45,00 PLN
Cytologia 50,00 PLN
WR (UDRL) 15,00 PLN
Kał (Elisa/Lamblie) 40,00 PLN
Insulina 30,00 PLN
Wymaz z gardła 40,00 PLN
Wymaz z odbytu 40,00 PLN
Wymaz na posiew z nosa 40,00 PLN
Wymaz na posiew z gardła 40,00 PLN
Wymaz na posiew z oka 40,00 PLN
Wymaz na posiew z ucha 40,00 PLN
Markery nowotworowe:
Ca 125 (rak jajnika) 50,00 PLN
Ca 153 (sytka jajnika, płuc) 50,00 zł PLN
Ca 199 (przewód pokarmowy) 50,00 zł PLN
Ca 50 (przełyku) 150,00 zł PLN
Ca 724 (żołądek, jajniki) 120,00 PLN
PSA (antygen prostaty) 50,00 PLN